BLOCK 3 GEM RIVERSIDE

 

 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

 

VỊ TRÍ CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH

 

VỊ TRÍ CĂN HỘ DUPLEX VILLA

 

VỊ TRÍ CĂN HỘ PENTHOUSE

 

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình Block 3 Gem Riverside

 

MẶT BẰNG TẦNG 3

 

MẶT BẰNG SKY GARDEN TẦNG 25

 

MẶT BẰNG SKY GARDEN TẦNG 26

 

 

 

MẶT BẰNG SKY GARDEN TẦNG 32-33

 

 

CĂN SỐ 1 – Diện tích 71,01 m2

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 30.75 m2
Lô gia:  4.02 m2
Phòng ngủ 01: 10.66 m2
Phòng ngủ 02: 14.44 m2
Vệ sinh 1: 3.78 m2
Vệ sinh 2: 3.75 m2
Sân phơi: 3.61 m2

 

 

CĂN SỐ 2 – Diện tích 85,06 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 37.41 m2
Lô gia: 3.90 m2
Phòng ngủ 01: 12.65 m2
Phòng ngủ 02: 18.04 m2
Vệ sinh 1: 3.97 m2
Vệ sinh 2: 3.90 m2
Sân phơi: 5.19 m2

 

 

CĂN SỐ 3 – Diện tích 81,17 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 34.17 m2
Lô gia: 3.95 m2
Phòng ngủ 01: 12.05 m2
Phòng ngủ 02: 20.47 m2
Vệ sinh 1: 4.14 m2
Vệ sinh 2: 3.82 m2
Sân phơi: 2.57 m2

 

 

CĂN SỐ 4 – Diện tích 94,93 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 37.13 m2
Lô gia: 4.25 m2
Phòng ngủ 01: 12.45 m2
Phòng ngủ 02: 14.42 m2
Phòng ngủ 03: 15.82 m2
Vệ sinh 1: 4.12 m2
Vệ sinh 2: 3.42 m2
Sân phơi: 3.32 m2

 

CĂN SỐ 5 – Diện tích 80,76 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 39.48 m2
Lô gia: 3.86 m2
Phòng ngủ 01: 13.66 m2
Phòng ngủ 02: 12.41 m2
Vệ sinh 1: 3.90 m2
Vệ sinh 2: 3.75 m2
Sân phơi: 3.70 m2

 

CĂN SỐ 6 – Diện tích 79,98 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 41.82 m2
Lô gia: 4.02 m2
Phòng ngủ 01: 10.21 m2
Phòng ngủ 02: 14.22 m2
Vệ sinh 1: 3.55 m2
Vệ sinh 2: 3.51 m2
Sân phơi: 2.65 m2

 

CĂN SỐ 7 – Diện tích 79,98 m2

 

CĂN SỐ 8 – Diện tích 49,14 m2

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 27.7 m2
Lô gia: 4.26 m2
Phòng ngủ 01: 10.84 m2
Vệ sinh 1: 4.10 m2
Sân phơi: 2.24 m2

 

CĂN SỐ 9 – Diện tích 95,01 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 37.19 m2
Lô gia: 4.25 m2
Phòng ngủ 01: 12.45 m2
Phòng ngủ 02: 14.44 m2
Phòng ngủ 03: 15.82 m2
Vệ sinh 1: 4.12 m2
Vệ sinh 2: 3.42 m2
Sân phơi: 3.32 m2

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

CHỌN VỊ TRÍ ĐẸP NHẤT

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 0909 811 223 (zalo/viber)