BLOCK 8 GEM RIVERSIDE

 

 

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

 

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng tầng điển hình Block 8 - Gem Riverside

 

 

CĂN SỐ 1 – Diện tích 71,01 m2

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 30.75 m2
Lô gia:  4.02 m2
Phòng ngủ 01: 10.66 m2
Phòng ngủ 02: 14.44 m2
Vệ sinh 1: 3.78 m2
Vệ sinh 2: 3.75 m2
Sân phơi: 3.61 m2

 

 

CĂN SỐ 2 – Diện tích 85,06 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 37.41 m2
Lô gia: 3.90 m2
Phòng ngủ 01: 12.65 m2
Phòng ngủ 02: 18.04 m2
Vệ sinh 1: 3.97 m2
Vệ sinh 2: 3.90 m2
Sân phơi: 5.19 m2

 

 

CĂN SỐ 3 – Diện tích 81,17 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 34.17 m2
Lô gia: 3.95 m2
Phòng ngủ 01: 12.05 m2
Phòng ngủ 02: 20.47 m2
Vệ sinh 1: 4.14 m2
Vệ sinh 2: 3.82 m2
Sân phơi: 2.57 m2

 

 

CĂN SỐ 4 – Diện tích 94,93 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 37.13 m2
Lô gia: 4.25 m2
Phòng ngủ 01: 12.45 m2
Phòng ngủ 02: 14.42 m2
Phòng ngủ 03: 15.82 m2
Vệ sinh 1: 4.12 m2
Vệ sinh 2: 3.42 m2
Sân phơi: 3.32 m2

 

CĂN SỐ 5 – Diện tích 80,76 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 39.48 m2
Lô gia: 3.86 m2
Phòng ngủ 01: 13.66 m2
Phòng ngủ 02: 12.41 m2
Vệ sinh 1: 3.90 m2
Vệ sinh 2: 3.75 m2
Sân phơi: 3.70 m2

 

CĂN SỐ 6 – Diện tích 79,98 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 41.82 m2
Lô gia: 4.02 m2
Phòng ngủ 01: 10.21 m2
Phòng ngủ 02: 14.22 m2
Vệ sinh 1: 3.55 m2
Vệ sinh 2: 3.51 m2
Sân phơi: 2.65 m2

 

CĂN SỐ 7 – Diện tích 79,98 m2

 

CĂN SỐ 8 – Diện tích 49,14 m2

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 27.7 m2
Lô gia: 4.26 m2
Phòng ngủ 01: 10.84 m2
Vệ sinh 1: 4.10 m2
Sân phơi: 2.24 m2

 

CĂN SỐ 9 – Diện tích 95,01 m2

 

THÔNG TIN CĂN HỘ

Lối vào(1) + Bếp(2) + Bàn ăn(3) + Phòng khách(4): 37.19 m2
Lô gia: 4.25 m2
Phòng ngủ 01: 12.45 m2
Phòng ngủ 02: 14.44 m2
Phòng ngủ 03: 15.82 m2
Vệ sinh 1: 4.12 m2
Vệ sinh 2: 3.42 m2
Sân phơi: 3.32 m2

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

CHỌN VỊ TRÍ ĐẸP NHẤT

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Hotline: 0909 811 223 (zalo/viber)